Přeskočit na obsah

PŘÍPRAVKA

„Nech projít vše, zaměřuj se ovšem jen na to, co ve svém životě chceš.“
Marek Adamec

Návyky jsou kapitánem lodi zvané život!

Abychom byli zdravě sebevědomí a schopní žít šťastný život, měli bychom se nejdříve naučit řídit sami sebe. Vzájemně provázat naše vlastnosti, schopnosti, dovednosti a předpoklady s našimi návyky. Ty potřebujeme trénovat a posilovat, vytvářet z nich rituály.

Představ si svůj život jako loď s kormidlem bez kapitána. Jak asi bude vypadat cesta po moři, když loď nikdo neřídí? Kapitán dobře ví, co má dělat ve všech situacích. Umí si s lodí poradit, protože je na to vyškolený, vybudoval si návyky pro řízení lodi. 

Naším kapitánem v životě jsou naše návyky. Na co jsme zvyklí, to děláme. Díky návykům můžeme být úspěšní nebo taky ne. Díky špatným návykům nedostaneme práci, o kterou stojíme, opustí nás partner, kterého milujeme atd. atd.

Co mají návyky společného s řízením sebe sama?

Ne vždy máme ke splnění našeho předsevzetí nebo cíle dostatek energie nebo vůle. Někdy se cítíme fyzicky vyčerpaní či nemocní. A konání pod tíhou nedostatku energie ovlivňuje negativně každé naše rozhodnutí. Na rozhodnutí potřebujeme určitou dávku energie. Energii potřebujeme na každou činnost. Pokud jsme vyčerpaní, těžko se naučíme na zkoušku. Jsme-li unavení, nejspíš se nepřemluvíme k hodince běhu v parku.

Mnohdy stačí, doplníme-li energii zvenčí – dobře se najíme nebo se dostatečně vyspíme. Jsme posíleni a můžeme snáze splnit úkol, který nás čeká.

Někdy je potřeba doplnit energii zevnitř – vědomě posílit naši unavenou psychiku. 

Neupínejme se zuby nehty na výsledek – na výkon. Často je mnohem hodnotnější cesta – proces k dosahování změn. Proces mění naše životy, vede nás k novému životnímu stylu.

Rozhodneme-li se pro změnu, nesnažme se změnit vše naráz. Rozdělme si naše snažení, provádějme nejdříve malé změny. Naše návyky nám často brání v dosažení změny. Analyzujme, plánujme a potom konejme. Zjistíme-li, které naše návyky nás doposud brzdí, naplánujme si, jak je změníme.

Postupujme zvolna, po jednom, maximálně po dvou návycích. Nesnažme se hned změnit například náš dlouhodobý životní postoj. Pro začátek stačí naučit se třeba jen jít každý den spát v pravidelnou dobu.

Nebuďme netrpěliví a nechtějme všechno a hned. Potřebujeme čas. Co jsme si léta pěstovali a budovali a v čem jsme se utvrzovali, nezmizí mávnutím kouzelného proutku. Vyberme si jeden náš návyk, který si přejeme změnit a buďme vytrvalí. Jakmile jej zautomatizujeme, můžeme pokračovat změnou dalšího návyku.

Vybudujme si nejdříve nové návyky. Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Ve chvíli, kdy nevíš – nepřestávej si důvěřovat. Nech to plynout, ale nepochybuj o sobě.

Věř si a přesvědčuj se o důvěře v sebe sama. Použij třeba formulku typu „opravdu dokážu nalézt řešení mého problému, který v současnosti vidím v …… . Vím, že umím naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který pro mě má připraveno jen to nejlepší.“

Neměj strach, řešení opravdu VŽDY existuje a je tu VŽDY pro Tebe připraveno. Stačí chtít a pozorovat, nic víc. Až tak je to jednoduché.

Cvičení: lavinový efekt

  • Zamyslete se teď, na co jste zvyklí. Co a jak děláte často, automaticky. Co z toho vám překáží a chtěli byste to změnit? A co můžete změnit? Eventuelně 🙂 Napište si do diáře – každý měsíc 1 zvyklost.
  • Přemýšleje o návyku, který je pro vaši změnu nejdůležitější. Díky němuž spustíte lavinu. Např. každodenní půlhodinová rozcvička – tělo se probudí – získá dříve energii – jste výkonnější v práci – lépe se soustředíte – zdravě jíš – lépe spíte – ráno máte víc energie atd. Prostřednictvím pravidelného cvičení už nemusíte řešit návyky ohledně spánku, jídla, nedostatku energie.
Hmmm... máš hotovo na 50%